[slugdieukhoang]
 Ý nghĩa: Bổ khuyết, điều tiết dòng sát khí trong nhà, mang lại bình an, hạnh phúc cho gia chủ.